19/12/1399
آگهی مزایده عمومی

 ردیفشمارهنوعموضوعآخرین مهلت فروش اسنادآخرین مهلت تحویل اسنادنتیجه 
195-1مزایده فروش 2،230،000 تن سنگ آهن95/05/0295/05/1295/05/13
295-2مزایده فروش 200،000 تن سنگ آهن دانه بندی95/05/2195/06/0295/06/03
395-3مزایده فروش سنگ اهن95/08/0695/08/2095/08/22 فایل
495-4مزایده 1- فروش 55،000 تن سنگ آهن بصورت FOB95/08/0695/08/2095/08/22 فایل
595-5مزایده فروش سنگ آهن95/10/0595/10/1695/10/18 فایل
695-6مزایده فروش 25000 تن سنگ آهن95/10/3095/11/1295/11/13 فایل
796-1مزایده 55000تن سنگ آهن تحویل بصورت Exwork 96/03/2796/04/1096/04/11 فایل
896-2مزایده آگهي تجديد مزايده فروش 55000 تن96/04/2296/05/0596/05/07 فایل
996-3مزایده فروش 55000 تن سنگ آهن با عیار 30-10 تحویلی بصورت EXWORK96/05/2996/06/0996/06/11 فایل
1096-4مزایده فروش سنگ آهن به میزان 55000 تن با عیار 60 و دانه بندی 30-1096/05/2996/06/0996/06/11 فایل
12
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر