19/12/1399
در مورد ژنزكانسنگ آهن سنگان نظريات مختلفي ارايه شده است اما دو نظريه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است:
ابتدایی ترین نظریه ها بيان كننده ارتباط كاني‌سازي با ولكانسيم زيردريايي (تيپ ولكانوسديمنت) است (مرجعي- 1368)
براساس مطالعات مختلف معدن سنگان به عنوان کانسار با منشاء اسکارن معرفی گردیده است که در کمربند خواف – کاشمر - بردسکن واقع شده است. کريمپور و همکاران (1381( و کريمپور (1382)
این کمربند را به عنوان کمربند کانی‌سازی تيپ اكسيدآهن در ايران معرفی كردند. بر اساس این مطالعات محلول‌های غنی از آهن با میزان K2o بالا و نشات گرفته از سنگ‌های سینوگرانیتی تا گرانودیوریتی در سنگ‌های كربناتي نفوذ کرده‌اند و ضمن تشكيل اسكارن، آهن را به صورت مگنتيت بر جای گذاشته شده است. شواهد زير دلايل مهمی بر اين موضوع است:
1-     ذخيره در زون‌های اسكارنی يافت می‌شود.
2-     كاني‌های مشخصه اسكارن مانند گارنت، اكتينوليت، فلوگوپيت و ديوپسيد همراه ذخيره يافت می‌شوند .
3-     مگنتيت کانه اصلی آهن است.
4-     اندازه بلورهای مگنتيت متوسط تا درشت است.
نظريه دیگر: نشان‌دهنده ارتباط كاني‌سازي با كاني‌هاي كالك سيليكاته (كاني‌سازي نوع اسكارن) مي‌باشد (بومري- 1371). بر طبق این نظریه و با توجه به سيماهاي اختصاصي نظير پيدايش كانسار آهن در يك افق كربناته، وجود كاني‌هاي اسكارني (گارنت و‌....)، حضور متاسوماتيسم، دگرساني‌هاي گسترده، حضور هاله‌هاي دگرگوني، حضور توده‌هاي نفوذي بزرگ (گرانيت سرنوسر)، بالا بودن عيار آهن، بافت، ساخت، اشكال بلورها و مشخصات كانه‌هاي موجود پيدايش كانسار را با منشاء اسكارن و در ارتباط با توده‌هاي نفوذي گرانیتی تا گرانوديوريتي می داند.
در مورد ژنزكانسنگ آهن سنگان نظريات مختلفي ارايه شده است اما دو نظريه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است:
ابتدایی ترین نظریه ها بيان كننده ارتباط كاني‌سازي با ولكانسيم زيردريايي (تيپ ولكانوسديمنت) است (مرجعي- 1368)
براساس مطالعات مختلف معدن سنگان به عنوان کانسار با منشاء اسکارن معرفی گردیده است که در کمربند خواف – کاشمر - بردسکن واقع شده است. کريمپور و همکاران (1381( و کريمپور (1382)
این کمربند را به عنوان کمربند کانی‌سازی تيپ اكسيدآهن در ايران معرفی كردند. بر اساس این مطالعات محلول‌های غنی از آهن با میزان K2o بالا و نشات گرفته از سنگ‌های سینوگرانیتی تا گرانودیوریتی در سنگ‌های كربناتي نفوذ کرده‌اند و ضمن تشكيل اسكارن، آهن را به صورت مگنتيت بر جای گذاشته شده است. شواهد زير دلايل مهمی بر اين موضوع است:
1-     ذخيره در زون‌های اسكارنی يافت می‌شود.
2-     كاني‌های مشخصه اسكارن مانند گارنت، اكتينوليت، فلوگوپيت و ديوپسيد همراه ذخيره يافت می‌شوند .
3-     مگنتيت کانه اصلی آهن است.
4-     اندازه بلورهای مگنتيت متوسط تا درشت است.
نظريه دیگر: نشان‌دهنده ارتباط كاني‌سازي با كاني‌هاي كالك سيليكاته (كاني‌سازي نوع اسكارن) مي‌باشد (بومري- 1371). بر طبق این نظریه و با توجه به سيماهاي اختصاصي نظير پيدايش كانسار آهن در يك افق كربناته، وجود كاني‌هاي اسكارني (گارنت و‌....)، حضور متاسوماتيسم، دگرساني‌هاي گسترده، حضور هاله‌هاي دگرگوني، حضور توده‌هاي نفوذي بزرگ (گرانيت سرنوسر)، بالا بودن عيار آهن، بافت، ساخت، اشكال بلورها و مشخصات كانه‌هاي موجود پيدايش كانسار را با منشاء اسكارن و در ارتباط با توده‌هاي نفوذي گرانیتی تا گرانوديوريتي می داند.
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر