24/01/1400
متن خبر

جلسه معاونت فنی و بهره برداری مجتمع سنگ آهن سنگان با مجموعه مدیریت معادن و پرسنل واحد معدن برگزار گر

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع، جلسه معاونت فنی و بهره برداری با پرسنل واحد معدن مجتمع سنگان برگزار گردید که در ابتدا دکتر شهمیری انتصاب دکتر کرمانی را بعنوان معاونت فنی و بهره برداری مجتمع معادن سنگ آهن سنگان تبریک گفتند سپس به معرفی بخش های مختلف واحد معدن و پرسنل شاغل در بخش های مختلف و شرح وظایف هر بخش پرداختند. در ادامه گزارش فعالیت های اجرایی و عملیاتی در معادن توسط پرسنل این واحد تشریح گردید.

در پایان مباحث و موارد فنی بخش های مختلف معادن از جمله بحث دیسپچینگ در قرارداد های پیمانکاران گروه الف و  گروه ب مجموعه معادن سنگ آهن سنگان، نقاط قوت و ضعف در خوراک دهی به سرمایه گذاران (کارخانه ها)  در مجموعه معادن سنگ آهن سنگان و بررسی مباحث فنی، قراردادی، کمی و کیفی خوراک دهی به سرمایه گذاران، بررسی نیازهای آموزشی و نرم افزاری تخصصی  پرسنل واحد معدن، بررسی ظرفیت پشت سکوهای کراشر سرمایه گذاران  و دامپ های تحویل بار، چکیده ای از فعالیت های انجام شده و اصلاح گزارشات معادن ارائه شده توسط مشاوران و پیمانکاران، بررسی موضوعات کاربردی در حوزه معادن درتعامل با دانشگاه و مراکز علم و فن آوری، پیگیری موضوع آب در معدن دردوی  و مکاتبات انجام شده در این خصوص مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تصاویر بیشتر


نوشته شده توسط : روابط عمومی
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 بهمن 1399
تعداد بازدید : 197

بازگشت
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر