05/01/1398
متن خبر

بازدید و نشست پرسش و پاسخ شرکت کنندگان در مناقصه استخراج معادن سنگان برگزار گردید

 

بازدید و نشست پرسش و پاسخ شرکت کنندگان در مناقصه استخراج معادن سنگان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مجتمع، نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه استخراج معادن با همراهی دکتر هاشم پور مدیریت محترم مجتمع سنگان از مجموعه معادن این مجتمع بازدید به عمل آوردند و در پایان بازدید نشست پرسش و پاسخ پیرامون اسناد مناقصه و انجام عملیات برگزار گردید.

شرکت های آهن آجین، طوس مسیر، مبین، کنسرسیوم اپال کانی و آسفالت طوس و کنسرسیوم جهاد نصر پس از دستیابی به امتیاز و گذر از ارزیابی کیفی در این مناقصه مشارکت خواهند داشت.

شایان ذکر است مناقصه استخراج معادن مجتمع در دو گروه الف و ب برگزار می گردد. گروه الف شامل معادن C جنوبی شرقی، C شمالی، باغک و دردوی با حجم عملیات 272/5 میلیون تن جابجایی سنگ آهن و باطله به مدت 5 سال و گروه ب در برگیرنده معادن A، B و C جنوبی غربی با حجم عملیات 166 میلیون تن جابجایی سنگ آهن و باطله به مدت 5 سال خواهد بود.

تصاویر بیشتر

 

 


نوشته شده توسط : روابط عمومی
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 آبان 1397
تعداد بازدید : 264

بازگشت
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر